Villkor

Vinnarna meddelas per e-post kort efter att Travel Blog Awards är avslutad.
Anställda hos Supersavertravel/Svenska Resegruppen AB samt samarbetspartners får ej delta i tävlingen.
Ansvarig för Travel Blog Awards är Supersavertravel/Svenska Resegruppen AB.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Namnen på vinnare i respektive kategori i Travel Blog Awards kommer att publiceras på
Supersavertravels Facebooksida, på Google+ samt även på webbplatsen. Namnen kommer även att publiceras i vårt nyhetsbrev samt i pressmeddelande. Vinnarna kommer även att presenteras på ett event för journalister i Stockholm.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Supersavertravel/Svenska Resegruppen AB förbehåller sig den exklusiva rätten för eventuella ändringar som kan komma att fattas gällande beslut rörande vinnare, förändringar i period, upplägg, genomförande eller annat som berör Travel Blog Awards som definitiva och slutliga.
Vinsten i form av en utgivning av sin blogg i bokform hos BoDTM - Books on Demand kan ej överlåtas.

 

Header
Subject
Body
Footer