Vilkor för sommartävligen


Tävlingsvillkor för att tävla om ett resepresentkort på 1000 kr på Flyg + Hotell.

Vinsten i tävlingen är ett resepresentkort värt 1000 SEK som kan nyttjas på Flyg + Hotell vid bokning på www.supersavertravel.se

 

 • Du måste ha fyllt 18 år för att vara med i tävlingen
 • Tävlingsperioden är mellan den 04 juli och den 14 juli 2014
 • Vinsten är personlig, kan inte bytas ut och kan inte bytas mot kontanter. Resan måste beställas senast den 01 september 2014
 • Vinnaren får besked via e-mail efter att tävlingen har avslutats
 • För att göra anspråk på vinsten måste vinnaren kontakta Supersavertravel en vecka från och med att denna har mottagit e-mailet från oss. Om vinnaren inte har kontaktat Supersavertravel inom denna vecka kommer vinsten tillfalla den person som har den näst bästa motiveringen med alla rätt och så vidare.
 • Anställda hos Supersavertravel/Svenska resegruppen får inte delta i tävlingen
 • En jurygrupp från Supersavertravel kommer att utse vinnaren utifrån bästa motivering av dem som svarat rätt vinner.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Supersavertravel förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om man misstänker att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar.
 • Supersavertravel förbehåller sig den exklusiva rätten för eventuella ändringar som kan komma att fattas gällande beslut rörande vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen som definitiva och slutliga.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Det finns inget köptvång för att få delta i tävlingen.

 

Header
Subject
Body
Footer