Resvaskan

Tävlingsvillkor för Resväskan

•  För att delta i tävlingen krävs att du har fyllt 18 år.

•  Vinnarna meddelas per e-post kort efter att tävlingen är avslutad.

•  Anställda hos Supersavertravel/Svenska Resegruppen AB samt samarbetspartners får ej delta i tävlingen.

•  Namnen på vinnarna (1:a - 3:e pristagare) i tävlingen "Resväskan" kommer att publiceras på
Supersavertravels Facebooksida, på Google+ samt även på webbplatsen. Namnen kommer även att publiceras i vårt nyhetsbrev.

•  En jury, bestående av representanter från Supersavertravel, utser vinnare bland de personer som hittat flest föremål samt lämnat den bästa motiveringen.

•  Juryns beslut kan inte överklagas.

•  Ansvarig för tävlingsvinsten, upplägg och genomförande av tävlingen är Supersavertravel genom Svenska Resegruppen AB, Box 1340, 751 43 Uppsala.

•  Supersavertravel förbehåller sig den exklusiva rätten att utesluta en tävlingsdeltagare ur tävlingen om Supersavertravel misstänker att denna bryter mot tävlingsreglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar.

•  Supersavertravel förbehåller sig den exklusiva rätten för eventuella ändringar som kan komma att fattas gällande beslut rörande vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen som definitiva och slutliga.

•  Vinsten, som är ett presentkort hos Supersavertravel, får endast användas vid köp av flyg, hotell samt flyg+hotell och inte för andra produkter eller tilläggsprodukter som t.ex. avbeställningsförsäkring.

 

Har du några frågor angående Resväskan?
Skicka ett mejl till event@supersavertravel.se

Header
Subject
Body
Footer