Vårt mål är alltid att uppfylla dina förväntningar på kvalitet och service. Ibland kan dock förutsättningarna för en resa förändras drastiskt.

Eventuella problem eller anmärkningar på själva flygresan framförs direkt till flygbolaget. Är din reklamation riktad mot oss görs denna skriftligen på ämnad reklamationsblankett. Blanketten skriver du ut, fyller i och skickar in till nedanstående postadress. Yrkar du ersättning för merkostnader måste kvitton för detta bifogas.


Postadress: Etraveli AB

FAO: Customer Relations

Box 1340

SE-751 43 Uppsala, Sweden

Mailadress: customer.relations@support.etraveli.com