Miljö


Czech Airlines

Czech Airlines genomför ett antal miljöprojekt. Bland annat har bolaget investerat i fyra nya moderna flygplan som är mer miljövänliga. Att ha en ung flygplans flotta är mycket bra ur miljösynpunkt och Czech Airlines försöker ständigt förnya sig. De nya flygplanen konsumerar mindre bränsle och är betydligt tystare än andra flygplan. Czech Airlines andra flygplan följer även de internationella regler för bullernivåer.

Bolaget har även precis dragit igång ett projekt för att bättre kunna ta vara på det avfall som blir efter deras flygningar.

Header
Subject
Body
Footer